Drukarki HP - Wolne drukowanie (Windows, macOS) (2023)

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania${title}Trwa ładowanie...

W systemie Windows lub macOS prędkość drukowania jest niższa niż oczekiwana lub jest niezgodna ze specyfikacjami drukarki.

Rozwiązywanie problemów z wolnym drukowaniem (Windows)

Sprawdź sprzęt i oprogramowanie drukarki HP na komputerze z systemem Windows w celu poprawy prędkości drukowania.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Drukarki HP - Wolne drukowanie (Windows, macOS) (1)

Zresetuj drukarkę

Zresetuj drukarkę, aby skasować błędy drukarki.

 1. Jeśli drukarka jest wyposażona w wymienną baterię, wyjmij ją.

 2. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda drukarki.

 3. Odłącz kabel zasilający od źródła zasilania.

 4. Odczekaj 60 sekund.

 5. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego i do drukarki.

  Uwaga:

  HP zaleca podłączenie drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.

 6. Włącz drukarkę, aby zakończyć resetowanie.

Wyłącz tryb cichy (Windows)

Tryb cichy zmniejsza poziom hałasu podczas drukowania, ale może również zmniejszyć prędkość drukowania.

Tryb cichy nie jest dostępny dla wszystkich drukarek.

 • Aplikacja HP Smart: Otwórz aplikację HP Smart, kliknij drukarkę, a następnie kliknij opcję Ustawienia zaawansowane. Na karcie Ustawienia kliknij opcję Tryb cichy w sekcji Preferencje, wybierz opcję Wył., a następnie kliknij Zastosuj.

  Uwaga:

  Po wyświetleniu monitu o podanie hasła lub kodu PIN, wprowadź hasło uprzednio ustawione przez administratora drukarki lub kod PIN z etykiety na drukarce. Etykietę można znaleźć z tyłu drukarki lub w jej wnętrzu po otwarciu pokrywy dostępu do wkładów drukujących.

 • HP Printer Assistant: Wsystemie Windows wyszukaj swoją drukarkę, anastępnie wybierz swoją drukarkę wwynikach, aby otworzyć narzędzie HP Printer Assistant. Na karcie Tryb cichy wybierz opcję Wył., a następnie kliknij Zapisz ustawienia.

Obniżenie jakości druku w celu poprawy prędkości drukowania (Windows)

Wybór określonych typów papieru lub drukowanie wwyższej jakości może spowodować obniżenie prędkości drukowania. Drukuj na zwykłym papierze ze zmniejszoną jakością, uzyskać wyższą prędkość drukowania.

 1. W systemie Windows wyszukaj hasło drukarki i na liście wyników kliknij Drukarki i skanery.

 2. Kliknij drukarkę, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj > Preferencje drukowania.

 3. Kliknij kartę Papier lub Papier/jakość, a następnie upewnij się, że w polu Typ lub Rodzaj papieru wybrano Zwykły papier.

 4. Dostosuj jakość druku.

  • Drukarki HP Inkjet iLaserJet: Upewnij się, że wpolu Jakość druku wybrano opcję Jakość robocza lub Normalna.

  • Drukarki laserowe HP: Kliknij kartę Grafika, anastępnie wpolu Jakość wybierz pozycję Standard.

 5. Kliknij przycisk OK lub Zastosuj, aby potwierdzić zmiany.

Drukowanie za pomocą obu wkładów (drukarki atramentowe)

Jeżeli drukarka obsługuje drukowanie za pomocą tylko jednego wkładu, może to spowodować obniżenie prędkości drukowania.

 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładu, anastępnie upewnij się, że wkłady są włożone prawidłowo.

 2. Sprawdź poziomy i wymień wszystkie puste wkłady.

Odinstalowywanie sterownika druku HP iużywanie aplikacji HP Smart (Windows)

Odinstaluj sterownik druku HP oraz zainstaluj i korzystaj zaplikacji HP Smart na komputerze zsystemem Windows.

 1. Odłącz od drukarki wszystkie przewody USB.

 2. W systemie Windows wyszukaj iwybierz polecenie Dodaj lub usuń programy.

 3. Poszukaj nazwy drukarki HP na liście programów.

  • W przypadku znalezienia drukarki kliknij nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.

  • Jeżeli nie możesz znaleźć drukarki, wyszukaj i otwórz aplet Drukarki i skanery, kliknij drukarkę, a następnie kliknij polecenie Usuń urządzenie.

 4. Jeżeli pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć usuwanie oprogramowania, a następnie uruchom ponownie komputer.

 6. Przejdź do 123.hp.com, aby pobrać aplikację HP Smart iją zainstalować.

Przeprowadź aktualizację oprogramowania sprzętowego drukarki

Firma HP regularnie udostępnia nowe wersje oprogramowania sprzętowego z ulepszeniami drukarek lub poprawkami. Regularnie aktualizuj oprogramowanie sprzętowe, aby jak najlepiej wykorzystywać swoją drukarkę.

 • Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki z poziomu panelu sterowania: Wiele drukarek HP z ekranami dotykowymi lub menu można łączyć bezpośrednio z HP celem wyszukiwania i instalacji aktualizacji. Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci z aktywnym połączeniem internetowym. Jeżeli drukarka jest podłączona za pomocą kabla USB, skorzystaj z jednej z pozostałych opcji.

  Na drukarce odszukaj menu Aktualizacja produktu lub Wyszukaj aktualizacje, naciskając ikonę lub przycisk HP ePrint (Drukarki HP - Wolne drukowanie (Windows, macOS) (2) lub Drukarki HP - Wolne drukowanie (Windows, macOS) (3)). Lub otwórz menu Konfiguracja, Serwis lub Ustawienia, wybierz Preferencje, Konserwacja drukarki lub Narzędzia, a następnie wybierz Usługi sieci Web, Aktualizacja drukarki lub Aktualizacja drukarki LaserJet.

 • Pobierz aktualizacje z Centrum obsługi klienta HP: Gdy drukarka jest włączona i podłączona do komputera lub do sieci, przejdź do Pobieranie oprogramowania i sterowników HP, aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje, i zainstalować aktualizacje znajdujące się w punkcie Oprogramowanie sprzętowe.

 • Zainstaluj aktualizacje za pomocą aplikacji HP Smart: Otwórz aplikację HP Smart, a następnie utwórz konto lub zaloguj się. Jeżeli nie masz aplikacji HP Smart, pobierz ją z 123.hp.com lub ze sklepu z aplikacjami. Po dodaniu drukarki kliknij obraz drukarki, kliknij opcję Strona główna drukarki (EWS) lub Ustawienia zaawansowane, kliknij Narzędzia lub Usługi sieci Web, a następnie kliknij Aktualizacje drukarki.

Rozwiązywanie problemów z wolnym drukowaniem (Mac)

Sprawdź sprzęt i oprogramowanie drukarki HP na komputerze Mac w celu poprawy prędkości drukowania.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Zresetuj drukarkę

Zresetuj drukarkę, aby skasować błędy drukarki.

 1. Jeśli drukarka jest wyposażona w wymienną baterię, wyjmij ją.

 2. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda drukarki.

 3. Odłącz kabel zasilający od źródła zasilania.

 4. Odczekaj 60 sekund.

 5. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego i do drukarki.

  Uwaga:

  HP zaleca podłączenie drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.

 6. Włącz drukarkę, aby zakończyć resetowanie.

Wyłącz tryb cichy (Mac)

Tryb cichy zmniejsza poziom hałasu podczas drukowania, ale może również zmniejszyć prędkość drukowania.

Tryb cichy nie jest dostępny dla wszystkich drukarek.

 1. Otwórz stronę główną drukarki.

  • Aplikacja HP Smart: Otwórz aplikację HP Smart, kliknij drukarkę i kliknij opcję Strona główna drukarki (EWS).

  • Opcje drukarki: Kliknij ikonę SpotlightDrukarki HP - Wolne drukowanie (Windows, macOS) (4), anastępnie wyszukaj i otwórz Drukarki iskanery. Kliknij drukarkę, a następnie kliknij Opcja i materiały eksploatacyjne > Wyświetl stronę internetową drukarki.

 2. Jeśli pojawi się monit, wprowadź hasło ustawione przez administratora drukarki lub kod PIN z etykiety drukarki. Etykieta znajduje się z tyłu drukarki lub wewnątrz obszaru dostępu do wkładów.

 3. Na karcie Ustawienia przewiń do opcji Preferencje i kliknij opcję Tryb cichy. Wybierz Wył., a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Obniżenie jakości druku w celu poprawy prędkości drukowania (Mac)

Wybór określonych typów papieru lub drukowanie wwyższej jakości może spowodować obniżenie prędkości drukowania. Drukuj na zwykłym papierze ze zmniejszoną jakością, uzyskać wyższą prędkość drukowania.

 1. Kliknij ikonę SpotlightDrukarki HP - Wolne drukowanie (Windows, macOS) (5), anastępnie wyszukaj i otwórz Podgląd.

 2. Kliknij Plik > Otwórz, aby otworzyć zdjęcie lub dokument, który chcesz wydrukować.

 3. Kliknij Plik > Drukuj, aby otworzyć ustawienia zadania drukowania.

 4. Wybierz drukarkę, a następnie kliknij opcję Pokaż szczegóły , jeśli pojawi się przycisk.

 5. Otwórz menu jakości druku.

  • Kliknij opcję Nośniki i jakość.

  • Kliknij menu rozwijane na środku okna, wybierz opcję Typ papieru/jakość lub Nośniki i jakość.

 6. Z menu lub suwaka Jakość lub Jakość druku wybierz Normalna lub Wersja robocza.

  Drukarki HP - Wolne drukowanie (Windows, macOS) (6)

Drukowanie za pomocą obu wkładów (drukarki atramentowe)

Jeżeli drukarka obsługuje drukowanie za pomocą tylko jednego wkładu, może to spowodować obniżenie prędkości drukowania.

 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładu, anastępnie upewnij się, że wkłady są włożone prawidłowo.

 2. Sprawdź poziomy i wymień wszystkie puste wkłady.

Odinstalowywanie oprogramowania HP iużywanie aplikacji HP Smart (macOS)

Odinstaluj sterownik druku HP, anastępnie zainstaluj aplikację HP Smart, aby skonfigurować iużywać drukarki.

 1. Pobierz aplikację HP Easy Start ze strony 123.hp.com/setup izainstaluj ją.

 2. W rozwijanym menu programu HP Easy Start wybierz pozycję Odinstaluj oprogramowanie HP.

  Drukarki HP - Wolne drukowanie (Windows, macOS) (7)

 3. Wykonaj poniższe instrukcje, aby odinstalować oprogramowanie HP.

 4. Pobierz i uruchom aplikację HP Smart ze strony HP Smart - sklep Mac App Store (w języku angielskim), a następnie postępuj zgodnie z monitami, aby skonfigurować drukarkę.

Przeprowadź aktualizację oprogramowania sprzętowego drukarki

Firma HP regularnie udostępnia nowe wersje oprogramowania sprzętowego z ulepszeniami drukarek lub poprawkami. Regularnie aktualizuj oprogramowanie sprzętowe, aby jak najlepiej wykorzystywać swoją drukarkę.

 • Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki z poziomu panelu sterowania: Wiele drukarek HP z ekranami dotykowymi lub menu można łączyć bezpośrednio z HP celem wyszukiwania i instalacji aktualizacji. Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci z aktywnym połączeniem internetowym. Jeżeli drukarka jest podłączona za pomocą kabla USB, skorzystaj z jednej z pozostałych opcji.

  Na drukarce odszukaj menu Aktualizacja produktu lub Wyszukaj aktualizacje, naciskając ikonę lub przycisk HP ePrint (Drukarki HP - Wolne drukowanie (Windows, macOS) (8) lub Drukarki HP - Wolne drukowanie (Windows, macOS) (9)). Lub otwórz menu Konfiguracja, Serwis lub Ustawienia, wybierz Preferencje, Konserwacja drukarki lub Narzędzia, a następnie wybierz Usługi sieci Web, Aktualizacja drukarki lub Aktualizacja drukarki LaserJet.

 • Pobierz aktualizacje z Centrum obsługi klienta HP: Gdy drukarka jest włączona i podłączona do komputera lub do sieci, przejdź do Pobieranie oprogramowania i sterowników HP, aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje, i zainstalować aktualizacje znajdujące się w punkcie Oprogramowanie sprzętowe.

 • Zainstaluj aktualizacje za pomocą aplikacji HP Smart: Otwórz aplikację HP Smart, a następnie utwórz konto lub zaloguj się. Jeżeli nie masz aplikacji HP Smart, pobierz ją z 123.hp.com lub ze sklepu z aplikacjami. Po dodaniu drukarki kliknij obraz drukarki, kliknij opcję Strona główna drukarki (EWS) lub Ustawienia zaawansowane, kliknij Narzędzia lub Usługi sieci Web, a następnie kliknij Aktualizacje drukarki.

");$('#embeddedIframe32255').css({'width' : '800px', 'height' : 'auto'});});$(window).on("load", function(){$(".table-responsive").addClass("enableScrollOnOverflow");$("img.docImage").addClass("img-responsive");$("img.docImage").css("max-width","100%");// $(".section.expandable").prev(":not(.section.expandable)+.section.expandable").find(".expandableHeading").css("border-top", "1px solid #ccc");$(".callout").closest("ol").addClass("calloutList");$('#embeddedIframe32255').css({'width' : '800px', 'height' : 'auto'});//ALM 3290 - changes startvar checkLC = getCCLC();if(checkLC === 'zh'){var anchorList = document.querySelectorAll('.content-link a'); //Select all anchor tag with specific classnamevar modifyAnchorList = Array.prototype.slice.call(anchorList); //Converting nodelist to arraymodifyAnchorList.forEach(function(element) {if (element.href.indexOf("zh-hans") > -1 || element.href.indexOf("zh-hant") > -1) { element.href = element.href.replace(/zh-hans/g, "zh").replace(/zh-hant/g, "zh"); //replacing zh-hans and zh-hant with zh}});}//ALM 3290 - changes end});

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 01/04/2023

Views: 6078

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.